Dekorbilde rekruttering


 
For å sikre at rekrutteringen ikke baseres på tilfeldigheter, må det ligge gjennomarbeidede og kvalitetssikrede metoder og verktøy til grunn for alle prosesser.

Valg av medium

Raadhusgruppen as har inngått strategiske avtaler med de medier som erfaringsmessig gir den best kvalifiserte responsen på stilling ledig annonser. Derfor benyttes trykte medier som Aftenposten, Dagens Næringsliv, Finansavisen og Ukeavisen Ledelse. Alle våre stillinger vil også profileres gjennom portaler som FINN.no og DN.no i tillegg til Raadhusgruppens egne hjemmesider.

Kravspesifikasjon/Stillingsbeskrivelse

Raadhusgruppen as har definert kravspesifikasjonen som det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess . Det er vårt ønske at oppdragsgivers ledelse deltar fullt ut i utarbeidelsen av denne.

Kandidatbehandling og søk

Raadhusgruppen bruker det mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet, WebCruiter. Dette sikrer optimal tilgang på rett kompetanse med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Alle kandidater vil få løpende tilbakemelding om sin søkerstatus og hvor de er i prosessen.

Intervjufasene

Hodejegerne i Raadhusgruppen møter interessante kandiater til innledende, uforpliktende samtaler. De kandiater som går videre vil deretter møte til mer dypere og mer forpliktende samtaler. Kandidater som tilfredstiller kravspesifikasjonen vil før presentasjon for vår oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer og gjennomgang av personlighetstest/testverktøy.

Testverktøy

Raadhusgruppen benytter SHL sine testsystemer. Testene er av verdens mest brukte, og er tilgjengelig på over 20 språk. Testene er Veritas sertifisert og gir et meget godt bilde av kandidatens profil.

Kandidatpresentasjon

Raadhusgruppen vil alltid tilstrebe å presentere to til tre relevante kandidater for oppdragsgiver. Disse skal være i tråd med den stillings- og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både kandidat og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her sørger Rådhusgruppen for sikre og profesjonelle rammer i forhold til gjennomføring.

Innhenting av referanser

Raadhusgruppen vil alltid gjennomføre en kvalitativ referansesjekk, om nødvendig i et personlig møte med referansepersoner. Vi har verktøy og metodikk som sikrer riktig informasjon. Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at slike samtaler ikke har funnet sted.

Ansettelse

Vi vil presisere at vi følger opp kandidater etter ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og dens overordnede. På den måten vil partene føle en plikt og et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen.

Oppfølging

Under hele prosessen ønsker vi at de involverte parter opplever seriøsitet og positivitet. Vår målsetning er at kandidatene, i etterkant, skal være ambassadører både for oppdragsgiver og Raadhusgruppen.


For mer info: Kontakt oss

Joomla SEF URLs by Artio

Rekruttering

For å sikre at rekrutteringen ikke baseres på tilfeldigheter, må det ligge gjennomarbeidede og kvalitetssikrede metoder og verktøy til grunn for alle prosesser.

Utvikling

Karriereplanlegging og motivasjonshjelp vil være til ekstra stor støtte og hjelp for dine medarbeidere i forhold til det å bli trygg på sin egen kompetanse.

Konsulentutleie

Utleie av kvalifiserte fagfolk er en viktig del av vår virksomhet. Raadhusmedarbeiderne og Raadhuskonsulentene er selve merkevaren i vår portefølje.

HR/Omstilling

Det er i krisetider bedriftens verdigrunnlag virkelig blir satt på prøve. Les mer om hvordan Raadhusgruppen AS kan bidra i en omstilling og nedbemanningsprosess.

Image not available
Image not available