Ikke utlyste stillinger

Mange stillinger lyses aldri ut. Ved å ha en oppdatert profil med god informasjon i våre systemer, kan vi enkelt finne deg når vi jobber med et oppdrag du er en aktuell kandidat for.

Registrer CV

Vår prosess: Kandidater

1. SØKERE

Første steg i prosessen er at kandidaten søker på en spesifikk stillinger eller leverer en generell søknad. Alternativt kontaktes kandidaten av Raadhusgruppen gjennom headhunting.

2. UTVELGELSE

Raadhusgruppen foretar fortløpende en initial utvelgelse av kvalifiserte kandidater til den aktuelle stillingen. Ved første møte gjennomføres det et generelt intervju. Kandidaten vil motta veiledning for prosessen videre, og eventuelt vedrørende videre karrierevalg, utforming av CV og lignende.

3. COACHING

Før kandidaten presenteres for kunde vil kandidaten få ytterligere informasjon og veiledning fra Raadhusgruppen.

4. PRESENTASJON

Når aktuelle finalekandidater blir presentert og intervjuet av kunde vil en rådgiver fra Raadhusgruppen være tilstede. Dette gjøres for å sikre kvalitet gjennom hele prosessen.

5. SELEKSJON

I siste steg i prosessen foretas en testing av finalekandidater, her vil det være snakk om evne- eller personlighetstester. Deretter kontaktes referanser før seleksjon av riktig kandidat foretas av kunde i samarbeid med Raadhusgruppen.

Raadhusgruppen vektlegger kvalitet gjennom alle våre prosesser og gir alle våre kandidater tilbakemelding.

Karriereveiledning

innkjøp

Det kan være nyttig å få hjelp av en karriererådgiver dersom du ønsker å utvikle deg videre i din karriere.

Kanskje står du ovenfor en nedbemanning? Du har kanskje nådd «taket» der du er eller ønsker deg rett og slett videre i karrieren ?

Mulighetene er mange og våre erfarne rådgivere vil hjelpe deg i å se dine egne styrker og utfordre deg til å forsterke disse.  Ikke bare kartlegger vi dine kompetanser og styrker men også hvilke type bedriftsmiljø og kultur du ønsker deg inn i.

Vårt mål er at du skal nå ditt mål

Ta kontakt for pris for 4 trinns karriereveiledning inkl test som beskrevet, eller kontakt oss for et skreddersydd program for deg eller din bedrift..

4 trinns karriereveiledning med personlighets – og evnetest 

1 – PERSONLIGHETSTEST

  • Testen utføres online og tar ca 1time

2 – GJENNOMGANG AV TEST OG KARTLEGGING AV DINE MÅL

  • Gjennomgang av testene
  • Kartlegging av karrieremål
  • Din bakgrunn og hvem du er «bak CV’en»
  • Dine kompetanseområder
  • Nåværende arbeidssituasjon
  • Styrker og utviklingsområder
  • Bevisstgjøring av personlige verdier

3 – CV OG PERSONPROFIL

  • Skrive en god og konkret CV
  • Forberedelse til jobbintervju

4 – HANDLINGSPLAN

  • Hvilke stillinger, bransjer og miljø som kan passe deg
  • Slik kommer du i posisjon for intervju
  • Råd og tips for å få jobben du vil ha

Ta kontakt for pris for 4 trinns karriereveiledning inkl test som beskrevet, eller kontakt oss for et skreddersydd program for deg eller din bedrift

Pris standard: kr. 2150,- for 1.5 time inkludert profilanalyse.

Utlyste stillinger