Rekruttere innen innkjøp og anskaffelser?

Raadhusgruppen har gjennom mange år hatt tett dialog med innkjøpsavdelinger hos store selskaper. Dette har gitt oss god innsikt i hva som kjennertegner de beste innkjøperne.