Campus, Rosenholmveien 25, 1414 Rosenholm

  926 28 562

  Om oss

  Raadhusgruppen er et selskap som ble etablert i 1998. Under fanen Raadhuset har vi en sterk posisjon i markedet med et godt kjent merkenavn. Selskapet ble solgt til Manpower i 2006, men etablert av Geir Lynne på nytt.

  Selskapet vil bygges videre sten for sten og forsterke sin posisjon innen executive Search. I tillegg samarbeider vi med Pointer Search AS i Danmark som eies av Odgers Berndtson som er representert sterkt nordisk og er i 44 land.

  Raadhusgruppen består idag av Raadhuset rekruttering og Raadhuset Executive som er spesialistselskap innen rekruttering av ledere, konsulenter og spesialister. Når våre kunder har slike tjenestebehov benytter vi denne ekspertisen i hele prosessen. Rådgiverne i huset vårt har bakgrunn fra strategiske lederposisjoner i norsk næringsliv, og har de beste forutsetninger for å kunne gå inn på alle nivåer i en bedrift.

  Raadhusgruppen har opparbeidet seg et svært godt omdømme i kandidatmarkedet. Dette blir stadig mer avjørende i jakten på den mest attraktive kompetansen på dette nivået. Våre kandidater står svært sentralt i våre prosesser. Dette kommer oppdragsgiverene til gode. Misfornøyde søkere og kandidater idag kan være kundene dine imorgen.

  Bedrifter som benytter Raadhusgruppen signaliserer til markedet at de tar rekruttering på alvor, og at de vil tilby søkerne en profesjonell opplevelse i hele rekrutterings. Og utvelgelsesprosessen. Også de som ikke fikk jobben. Tonen i Raadhusgruppen er nok mindre formell en det man er vant til i konsulentbransjen, men det fokuseres sterkt på seriøsitet, kvalitet og lønnsomhet i samarbeid med våre kunder. En vennlig og ledig tone gjør at det skapes god kontakt med både samarbeidspartnere og kandidater.

  Raadhusgruppen har kontorer på Rosenholm Campus som også gjenspeiler et livlig og yrende miljø med 800 mennesker som har sin arbeidsplass her. Vi har fasiliteter som flott kantine til salonger, møterom i alle former og fasonger. Her har vi vårt møtested for de gode samtaler med våre kunder og kandidater.

  Daglig leder

  Geir Lynne
  Geir LynneAdm. Direktør

  Respekt er sentralt når Raadhusgruppen rekrutterer aktuelle kandidater.

  Rekrutterings- og utvelgelsesprosessen dreier seg om å føre to parter sammen – en organisasjon som trenger en definert kompetanse til å fylle en rolle, og en person som har denne kompetansen.

  Den mest effektive rekrutteringsprosessen fremmer gjensidig respekt slik at begge parter får fullt utbytte. På lang sikt er Raadhusgruppen til stede for å sikre at hver enkelt kandidat tilpasser seg og utvikler seg på sin nye arbeidsplass. Selv de kandidatene som passer stillingsbeskrivelsen best, kan hjelpes til å prestere enda bedre.

  Gjennom hele intervjuet er du beskyttet av personvernloven, både når det gjelder personlig og profesjonell informasjon som er sensitivt overfor vår oppdragsgiver.

  Våre intervjuer med kandidater gjennomføres ofte sammen med vår oppdragsgiver. Disse intervjuene fokuserer på dine prestasjoner, ambisjoner og preferanser. På slutten av intervjuet gir vi en umiddelbar tilbakemelding og informasjon om prosessen videre.

  Vårt håp er at hver kandidat – om de blir valgt eller ikke – får verdifulle innspill og råd om hans eller hennes sterke sider, begrensninger og fremtidige karriereutsikter.

  Våre verdier

  Verdiskapende
  Alle skal oppleve det verdifullt å være i kontakt med oss. Gjennom vår kunnskap og våre prosesser skal du få strategiske fortrinn, økt bevissthet og forbedrete resultater ved en styrket innsikt. Raadhusgruppen ønsker å være en samfunnsbevisst og engasjert sparringspartner som hjelper både enkeltmennesker og virksomheter med å ta ut sitt potensial. Vi er opptatt av å være utfordrende og i forkant. Internt samarbeider vi på tvers av kompetanse, roller og geografi for å kunne være en innsiktsfull og innovativ rådgiver. Du skal oppleve at å samarbeide med oss tilfører verdi, både på kort og lang sikt.

  Engasjement
  I Raadhusgruppen jobber og tenker vi grunnleggende helhetlig. Vi tror på samarbeid, åpenhet og engasjement. Dette gjelder alle våre tjenester, prosesser og løsninger. Samtidig overser vi ikke de viktige detaljene. Vi tilstreber å gi deg oversikt, bevissthet og ny innsikt om dine muligheter. Hos oss skal du få perspektiver du ikke har tenkt på selv. Enten du er i kontakt med oss som kandidat eller på vegne av din virksomhet ønsker vi å bli kjent med deg som menneske, inspirere og utfordre deg. Vi vil åpne ditt mulighetsbilde, slik at du kan tydeliggjøre dine behov og bidra til at gode valg blir tatt.

  Raus
  Du skal oppleve at vi leverer mer enn forventet i møte med oss. Du skal kjenne deg prioritert, sett og hørt — og helt trygg på at vi forstår hva du trenger. Derfor er det viktig for oss å bruke tid på å kartlegge erfaring, kompetanse og egenskaper, og ikke minst hva som motiverer den enkelte kandidat. Når vi har inngått en avtale, jobber vi til vi har løst oppgaven. Hver kunde og kandidat skal føle seg anerkjent og respektert. Vår atferd gjenspeiler et positivt menneskesyn der vi verdsetter forskjellighet og tror på mennesket.

  Dedikert
  Som kunde eller kandidat skal du vite at vi representerer deg på en god måte, og at vi profilerer din virksomhet som om det var vår egen. Du skal kjenne trygghet når du er i kontakt med oss, i visshet om at vi alltid vil handle etisk korrekt og profesjonelt. Våre prosesser er tydelige og etterprøvbare og gjennomføres med respekt, omtanke og med konfidensialitet. Vi ønsker å være tilgjengelige og følge deg opp slik at du føler deg sett og godt behandlet. Helst vil vi overgå dine forventninger.

  Integritet 

  Du skal oppleve at vi byr på oss selv gjennom vår integritet. Det at vi sammen har moralsk ryggrad og mot til å være konsistent i forhold til hva vi tror på, hva vi sier, hva vi gjør og hva vi er moralsk forpliktet til, alt i samme vending og til samme tid. Det  ”å være hel” eller ”å være hel ved” som man ville si på norsk i dag er viktig når vi skal som 3 part sørge for å forene to parter i fremtidig arbeidsforhold. At vi sammen kan være ærlige og direkte mot hverandre i vår dialog og kommunikasjon.

  Oppdrag