Vår prosess

I Raadhusgruppen har vi utviklet
en utvelgelsesprosess som gjør
det mulig å finne de rette av de
beste.

1. Kartlegge og analysere

Hver utvelgelse er unik. For å finne den rette kandidaten må vi forstå de utfordringer og muligheter dere står overfor. Vi gir oss ikke før vi er sikre på at vi forstår virksomheten, hva som er utfordringene og mulighetene og hvilke ambisjoner og mål dere står overfor. Hvordan merker dere at ny kandidat lykkes i rollen? Hva skal prioriteres? Hva kjennetegner kulturen og hvordan etterleves verdiene? I samtaler med interne og eksterne nøkkelpersoner ser vi stillingen fra ulike perspektiv og henter inn tilgjengelig informasjon. Dette legger grunnlaget for hvilke kandidater vi skal søke etter, for hvordan vi skal motivere dem inn i prosessen, og for hvordan vi skal velge ut den rette blant de beste.

2. Finne gode kandidater

Å finne den rette kandidaten skal være en grundig prosess. Vi leter etter dem som er rette for rollen, og som ikke nødvendigvis søker aktivt. Våre kandidatsøk er metodiske og analytiske – hver gang. Slik øker vi sjansen for suksess. For hvert oppdrag gjør vi omfattende søk for å finne kandidatene med rett kompetanse og størst potensiale for å lykkes i rollen. Vi har utviklet innovative og systematiske løsninger for å identifisere dem og for å gjøre stillingen synlig og attraktiv for dem. Vi garanterer et bredt utvalg relevante og motiverte kandidater.

3. Vurdere og anbefale

Hva kjennetegner morgendagens kandidater ? Finalekandidatene inviteres til et nytt intervju med Raadhusgruppen før de i det avsluttende møtet presenterer hvordan de skal lykkes i rollen. Vi gir en grundig vurdering av hver enkelt og til slutt en anbefaling. Gjennom samtaler med kandidaten dannes hypoteser for personlige egenskaper, adferd og motivasjon. Vi drøfter og nyanserer underveis gjennom en god dialog. Vi går i dybden og stiller åpne spørsmål for å få innsikt: Hva kjennetegner kandidaten i medgang og motgang, og hvilke verdier og drivere preger de valg og beslutninger som tas? Våre anbefalinger er basert på grundige intervjuer, testresultater, vurderinger, observasjoner og et tilstrekkelig antall referansesamtaler.

4. Oppfølging

Vår stolthet er å finne og følge opp kandidater som leverer resultater over tid. Det første året etter at kandidaten har startet i stillingen, vil vi følge opp hvordan han eller hun innfrir opp mot krav og forventninger. Vi følger samtidig opp i hvilken grad kandidatens forventninger er innfridd. Raadhusgruppen skal levere med kvalitet. Dersom en anbefalt kandidat mot formodning ikke innfrir og må slutte innen 6 måneder, gjør vi jobben om igjen – uten ekstra kostnader for deg.

Executive search

Tillitt – Business Innsikt – Nettverk

Gjennom Executive Search hjelper vi våre kunder att ansette de ledere som har best forutsetninger til å nå deres mål og visjoner og bygge sterk kultur. Siden 1998 har vi utført over 600 Executive Search-oppdrag innen ulike bransjer og roller. Våra konsultenter har ledererfaring fra ulike bransjer og forstår de utfordringer som dagens ledere møter i hverdagen. Vi verdsetter åpenhet og kommunikasjon høyt og jobber kontinuerlig for å gjøre prosessene våre mer likeverdige og inkluderende. Dette gjør at vi kan levere de kandidatene som er best egnet for rollen. En grundig analyse av rollens formål, mål og betingelser, kombinert med dyp forretnings- og bransjeforståelse, validerte prosesser og personlig engasjement, sikrer at vi kan rekruttere den rette lederen, til riktig posisjon.

Kontakt oss