Rekruttere rådgivere og konsulenter?

Raadhusgruppen har bred erfaring med å ansette konsulenter og rådgivere innen privat og offentlig sektor. Vi har dermed god oversikt over hva som til enhver tid etterspørres i markedet.